ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

Προπτυχιακά

Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων

Ηλεκτροακουστική και Ακουστική Χώρων

Πληροφορική Ι: Χρήση Υπολογιστών & Εφαρμογές Γραφείου

Πληροφορική ΙΙ

Προγραμματισμός Διεπαφής Χρήστη

 

Μεταπτυχιακά

Σχεδιασμός και Διαχείριση Λογισμικού (ΠΛΣ61-ΕΑΠ)

 - Σχεδιασμός Λογισμικού

 - Διαχείριση και Ποιότητα Λογισμικού

 - Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή