Τίτλος - Περιγραφή Έργου

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης

Ρόλος

Φορέας Υλοποίησης

SeeArchWeb (MINERVA – SOCRATES) – “ARION”

2003-2006

Researcher

ΑΠΘ

Hermes, Action 4.4.5 – “ORPHEUS”

2006

Researcher

ΑΠΘ

Έρευνα στη Μουσική Πληροφορική στα πλαίσια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής

2006-2013

Ερευνητής

ΑΠΘ

ΚΑΛΛΙΠΟΣ – Αποθετήριο Πανεπιστημιακών Ακαδημαϊκών Συγγραμμάτων

17/2/2014 – 11/9/2014

Αξιολόγηση 3 προτάσεων ως Computer Music Expert

ΕΜΠ

ΚΑΛΛΙΠΟΣ – Αποθετήριο Πανεπιστημιακών Ακαδημαϊκών Συγγραμμάτων

17/1/2015 – 30/9/2016

Τεχνική Επεξεργασία – Επιμέλεια Ψηφιακών Τόμων

ΕΜΠ

SMART5GRID

 

2/2/2021 – 30/5/2021

Researcher

 

HORIZON 2020

(H2020-ICT-2020)

SDN-microSENSE (SDN – microgrid reSilient Electrical eNergy SystEm)

1/5/2019 – 31/10/2022
(σε εξέλιξη)

Researcher / Functional Manager

 

HORIZON 2020 (H2020-SU-DS-2018)

CARAMEL (Artificial Intelligence-based Cybersecurity for Connected and Automated Vehicles)

1/10/2018 – 30/6/2022
(σε εξέλιξη)

Researcher / Functional Manager

 

HORIZON 2020 (H2020-SU-ICT-2018)

RESPOND-A

 

1/6/2020 – 31/7/2023
(σε εξέλιξη)

Researcher / Functional Manager

 

HORIZON 2020 (H2020-SU-SEC-2019)